rss Kirjoituksia hyvästä syystä

26.9.2017 15.07Robotit korvaavat lähivuosien työvoimavajetta

Juhani Lempiäinen 9.2017
Juhani Lempiäinen
Julkisessa keskustelussa on oltu huolestuneita työpaikkojen säilymisestä robottien yleistyessä teollisuudessa ja viime aikoina myös palvelutehtävissä.

Robotti-investointien vuosittainen lisäys on ollut keskimäärin 16 prosenttia koko 2010-luvun. Tähän asti robottien työpaikkoja vähentävistä vaikutuksista ei ole ollut näyttöä, päinvastoin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.8.2017 15.03Luvassa mielenkiintoinen neuvottelukierros

Merja Kauhanen 8.2017
Merja Kauhanen
Syksyn mielenkiintoinen neuvottelukierros on jo käynnistynyt. Sopimusneuvottelut on aloitettu paperiteollisuudessa sekä myös alustavalla tasolla kemianteollisuudessa sekä posti- ja logistiikka-alalla. Palkkaneuvottelukierrokselle lähdetään nyt tilanteessa, jossa Suomen talous on pitkästä aikaa selvässä kasvussa, vienti vetää ja työllisyystilannekin on parantunut. Useat ennustelaitokset ovat nostaneet tai nostamassa aiempia talouden kasvuennusteitaan lähitulevaisuudelle.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.7.2017 14.46Vuokratyön ei tarvitse olla kirosana

Anu-Tuija Lehto 7.2017
Anu-Tuija Lehto
Vuokratyö on tullut jäädäkseen. Tilastokeskuksen mukaan vuokratyötä tekee tällä hetkellä lähes kaksi prosenttia työvoimasta. Se ei ole paljon, mutta ollakseen näinkin marginaalista työtä herättää vuokratyö paljon intohimoja sekä puolesta että vastaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.6.2017 12.02Vältä huonoja kopioita

Salo Esko Särmä 6.2017
Esko Salo
Suomen hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä. Nyt työllisyysaste on noin 69 prosenttia, kun se muissa Pohjoismaissa on noin 75 prosentin luokkaa. Hallituksen olettaisi katsovan, miten muut Pohjoismaat ovat saavuttaneet hyvän työllisyysasteen ja kopioivan sieltä toimivan mallin. Vaan kun ei kopioi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.5.2017 15.48Kesäduunari – näin kierrät työelämän karikot

Salminen Sari-Anne 5.2017
Sari-Anne Salminen
Päivät pitenevät, linnut laulavat ja pian on aika laskea ihmiset ansaituille kesälomilleen. Jotta yhteiskunta jatkaisi pyörimistään myös kesän kuumuudessa, astuvat kesäduunarit joukolla sorvin ääreen ahertamaan. Joukossa on tänäkin kesänä myös heitä, jotka ottavat ensiaskeleensa työelämässä. Vähäinen työkokemus ja puutteelliset tiedot työelämän pelisäännöistä asettavat kesätyöntekijän helposti muita heikompaan asemaan, siksi on tarpeen muistuttaa keinoista välttää pahimmat kesäduunin karikot.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.4.2017 10.39Kärsivällisyys on työmarkkinoiden nopein hevonen

Lasse Laatunen 04.2017
Lasse Laatunen
Kun Terhi Nokela Särmä-lehdestä pyysi minulta kolumnia työmarkkinoista lehden huhtikuun numeroon, koin miellyttäväksi velvollisuudekseni suostua. 

Vaikka Puuliitto oli yli 40-vuotisen työmarkkinaurani aikana suoraan vastapuoleni vain urani alussa, tunnen kuitenkin kohtuullisen hyvin liiton historian, sen edustamat tuotantoalat ja useat Puuliiton palveluksessa olleet henkilöt. Osan heistä olen tavannut henkilökohtaisesti, ja osa on tuttuja juttujen ja tarinoiden kautta. Arvostukseni Puuliittoa kohtaan on kasvanut näistä lähtökohdista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.3.2017 14.57Aika on mannaa

3.2017.talta_kantilta_rajaus
Jessica De Bloom

Globaali talous, ikääntyvä työvoima ja nykyteknologia ovat johtaneet rakenteellisiin muutoksiin työn järjestämisessä, suorittamisessa ja kokemisessa. Työstä on tullut yhä joustavampaa ja vaativampaa. Monia vaivaa infoähky ja jatkuva tarve oppia uusia taitoja. Ajan ja paikan rajat työn ja vapaa-ajan välillä katoavat, ja nykyteknologian avulla työhön on helppo olla yhteydessä missä ja milloin vain.

Työstressi hiipii ihmisten yksityiselämään ja vapaa-aika muuttuukin usein työajaksi. Siksi työntekijöiden on yhä vaikeampaa palautua työstressistä vapaa-ajallaan, mikä puolestaan vaikuttaa haitallisesti heidän terveyteensä, hyvinvointiinsa ja työtehoonsa. Kuinka tämän noidankehän voi pysäyttää?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.2.2017 12.00Puuteollisuus on taas kasvuala

Lehto Eero Särmä 2.2017
Eero Lehto
Kansainvälinen talous on vahvistunut. Lähes aina on kuitenkin olemassa riskejä, jotka toteutuessaan saattavat heikentää tilannetta merkittävästi.

Tällä hetkellä suurin kysymysmerkki on USA:n kauppa- ja talouspolitiikka. USA on uudistamassa verotustaan ja on mahdollisesti ottamassa käyttöön niin sanotun rajaveron. Uudessa verotusjärjestelmässä USA:n tuonnille tulisi noin 20 prosentin vero ja vastaavasti vienti vapautettaisiin veroista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.1.2017 12.00Oikeudenmukaisuutta eläkeikään

Jäntti Markus Särmä 1.2017
Markus Jäntti
Pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusajatus – tai ainakin yksi niistä – on verrattain yksinkertainen. Ihmiset tarvitsevat suojaa yhteiskunnan ja talouden tuottamia riskejä, kuten sairastumista, tapaturmia tai työttömyyttä vastaan. Koska monia riskejä vastaan ei ole yksityisiä vakuutusmarkkinoita tai ne toimivat huonosti, on kaikkien kannalta hyvä tuottaa suoja riskeiltä julkisesti, sosiaalivakuutuksina, jotka rahoitetaan veroilla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.12.2016 12.00Työmaaottelu Suomi–Ruotsi

Kokko Ismo Särmä 15.2016
Ismo Kokko
Suomea verrataan jatkuvasti Ruotsiin. Niin tieteessä, taiteessa, urheilussa kuin työelämässäkin.

Vertailu on tänä syksynä ollut erityisen ajankohtaista, kun Suomessa on lähdetty viemään työmarkkinoiden palkanmuodostusta kohti ruotsalaista esikuvaa: vientivetoista palkkamallia. Samoin Ruotsin kuuden tunnin työaikakokeilu nousee meillä melko tasaisesti pinnalle. Miksi Suomessa ollaan pidentämässä työaikaa, kun Ruotsissa uskotaan sen lyhentämiseen? Miksi Ruotsissa työtä riittää paremmin myös ikääntyneille työntekijöille? Tai miksi ylipäätään ruotsalaisten työllisyys on paremmalla tasolla?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.12.2016 12.00Kun innostut, onnistut. Kun onnistut, innostut!

Saarinen Salla 14.2016
Salla Saarinen
”Miksi sä hyppit tollai intopiukkana? Ethän sä ole ees kännissä!”

Niinpä! Helposti innostuvat ihmiset saavat Duracell-pupun maineen. Naisille se ei välttämättä ole hyvä juttu. Mikä ihme meissä suomalaisissa on, että voimakkaita positiivisia tunteita ei voi näyttää niin vahvasti kuin niitä *prkl-tunteita?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.10.2016 12.00Phil, murmeli ja me yhdenvertaisuutta luomassa

Öhman Petri Särmä 12.2016
Petri Öhman
Rasismiin liittyen on nähty paljon vaatimuksia ja venkoilua sekä kotimaassa että eurooppalaisittain. Vähän on löytynyt johtajuutta, jolla yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, oletettuja ”arvojamme”, suoraselkäisesti puolustettaisiin.

Olo alkaa olla kuin Bill Murrayn hahmolla Phil Connorsilla elokuvassa Päiväni murmelina: Joka päivä samaa soopaa kaikilla mausteilla. Mutta kuten elokuvassa, tosielämässäkin paljon riippuu asenteista, ei vain johtajien, vaan sinun ja minun. Connors pääsi ”murmelipäivän” aikasilmukasta opittuaan käyttämään aikansa omaksi ja muiden hyödyksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.6.2015 11.49Sopimusyhteiskunta rakoilee

Alapartanen Jyrki Särmä 13.2016
Jyrki Alapartanen
Sopimus on suullinen tai kirjallinen osapuolten välinen yhteisymmärrys, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksessa määriteltyjä asioita. Luottamus sopimuskumppaniin syntyy ainoastaan pitämällä kiinni sopimuksista ja niistä puheista, joita osapuolet ovat toisilleen luvanneet. Sopiminen on taitolaji ja sopimuksista kiinnipitäminen edellyttää, että osapuolet kunnioittavat toisiaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.2.2013 14.30Puulla paremmille päiville

Sakari Lepola
Sakari Lepola
Metsäteollisuuden työntekijä- ja työnantajaliittojen yhteisessä linjauksessa metsäteollisuutemme kehittämiseksi ja sen toiminnan turvaamiseksi sanotaan seuraavaa: ”Suomalaisen yhteiskunnan tulee ottaa tavoitteekseen edelläkävijän rooli kestävän biotalouden edistämisessä. Tämä tapahtuu uusiutuvaan ja hiilineutraaliin puuraaka-aineeseen pohjautuvien tuotteiden sekä palvelu- ja energiaratkaisujen määrätietoisella kehittämisellä sekä olemassa olevan metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamisella.”


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.8.2012 10.49Nykyajan torpparius nakertaa yhteiskuntaa

Trendinomaisesti lisääntyvä näennäisyrittäjyys ja siitä johtuvat ongelmat ovat nousseet näkyvästi esille tiedotusvälineissä.  Asiaa onkin syytä käsitellä, jotta yhteiskunnassamme tietoisuus näennäisyrittäjyyden laajoista vahingollisista vaikutuksista lisääntyy.   

Vertanen Lasse
Lasse Vertanen

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


18.4.2012 14.38Sahateollisuus on biotalouden selkäranka

Suomen kansantalouden kasvunäkymät ovat huolestuttavat.
Sakari Lepola
Sakari Lepola

Kauppatase jäi vuonna 2011 alijäämäiseksi yli 3,6 miljardia euroa. Kauppataseen negatiivisuuden syitä ovat muun muassa raakaöljyn ja muiden öljytuotteiden hinnan nousu ja koneiden tuonnin kasvu. Tätä rataa jatkamalla olemme Kreikan tiellä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.3.2011 14.52Duunarilla riittää kavereita ennen vaaleja

Mutta kuka puolustaa duunaria vaalien jälkeen?
Vertanen Lasse
Lasse Vertanen
Duunarille ilmestyy lyhytaikaisia kavereita säännönmukaisesti neljän vuoden välein. Suorastaan hellyttäviä lupauksia, sanallista huolenpitoa, todistelua luokattomaan yhteiskuntaan siirtymisestä ja palkansaajan ongelmiin keskittymisestä riittää kerrallaan aina neljännesvuoden.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.3.2011 8.50Kansallisen itsekkyyden politiikalla ei saavuteta menestyvää Eurooppaa

Aleksi Kuusisto
Aleksi Kuusisto.
Valtionpäämiesten kokoontuessa ylimääräiseen Eurooppa-neuvoston huippukokoukseen 11.3.2011 on pöydällä suuret panokset.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2011 12.30Sopimisen vapaus

Sakari Lepola
Sakari Lepola
”Vanki ei voi tehdä sopimusta vangitsijansa kanssa. Vain vapaat miehet voivat tehdä sopimuksia.”

Näin totesi aikanaan Nelson Mandela kun hänelle tarjottiin vankina ollessaan sopimusta poliittisesta toiminnasta luopumisesta vapautta vastaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | KommentoiPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje