Työttömyyskassan toimiala

Työttömyyskassan tarkoituksena on työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain mukaisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kassan toiminta-alueena on koko maa.

 

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen:

ansiopäivärahaa

 • työttömyyden ja lomautuksen ajalta ja
 • työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

vuorottelukorvausta 

 • vuorotteluvapaan ajalta

Työttömyyskassan toimintaa säätelevät mm.:

 • työttömyyskassan säännöt
 • työttömyyskassalaki
 • työttömyysturvalaki
 • laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
 • vuorotteluvapaalaki
 • asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta
 • työttömyyskassaa viranomaisena koskettavat lait
 • Sosiaali- ja terveysministeriön laeista antamat soveltamisohjeet

Työttömyyskassojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

 

Työttömyyskassan hallinto

Puualojen työttömyyskassa on työttömyyskassalaissa tarkoitettu keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö. Työttömyyskassan hallinto valitaan viiden vuoden välein suhteellisilla vaaleilla valittavassa työttömyyskassan edustajiston kokouksessa. Jokaisella jäsenellä on vaalipiirissään oikeus asettaa ehdokkaita edustajiston vaaliin.