Puuliitto

Puuliiton sivuille


Puuliitto on mekaanisen metsäteollisuuden, puusepänteollisuuden, metsä- ja metsäkonealan, venealan sekä maatalousalojen työntekijöiden etujärjestö. Toisin sanoen Puuliitto ajaa ammatillisena etujärjestönä edellä mainituilla sopimusaloilla työskentelevien jäsentensä etuja.


Sopimusalojensa asiantuntijana Puuliitto solmii 14 työehtosopimusta.

 

Liittoon kuuluu noin 35 000 jäsentä.


Keskustoimisto sijaitsee Helsigissä, minkä lisäksi liitolla on itäinen, pohjoinen ja läntinen toiminta-alue.


 

Liitto toimii

Puuliitto sopii työehtosopimuksilla jäsentensä työsuhteen ehdoista kuten:

  • minimipalkoista
  • yleiskorotuksista
  • työajoista
  • vapaapäivistä
  • sairausajan palkoista
  • lomista
  • sosiaalisista eduista

Liitto kehittää toimialojensa ammatillisen koulutuksen laatua ja sisältöä ja edistää aktiivisesti toimialojensa kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Pohjoismaissa ja Euroopassa.

 

Tehtävämme on myös työelämän laadullinen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen.

 

Yhdessä työnantaja- ja elinkeinojärjestöjen kanssa pyrimme edistämään toimialojemme yleistä kehitystä ja vaikuttamaan jäsentemme työllisyyden myönteiseen kehittymiseen.

 

Liitto toimii myös yhteiskunnallisena vaikuttajana edistäen jäsenten ja heidän perheidensä ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja ja oikeuksia yhteistyössä keskusjärjestö SAK:n kanssa.