Tervetuloa Puukassan nettisivuille!

Puukassa palvelee jäsenistöä, kassastamme kiinnostuneita sekä työnantajia.

 

Puukassan jäsenet työskentelevät mekaanisessa metsäteollisuudessa, puusepänteollisuudessa metsä- ja metsäkonealalla, venealalla sekä maatalousaloilla. Välilehdeltä Jäsenyys, otsikosta Jäseneksi Puukassaan, on

luettelo työttömyyskassan jäsenten sopimusaloista.                        

            

Kehitämme sivujen sisältöä, tavoitteena palvella jäsenistöä mahdollisimman hyvin. Lähetä palautteesi sivujen toimivuudesta sekä kehittämisehdotuksiasi osoitteeseen palaute@puuliitto.fi

päivänkakkaraPuu- ja erityisalojen työttömyyskassan edustajisto

Puu- ja erityisalojen työttömyyskassan edustajiston vaalit käydään postivaalina 17.-30.9.2014 ja edustajiston kokous pidetään 27.-28.11.2014.

TIEDOTE 5.6.2014


AMMATTIOSASTOILLE


Puu- ja erityisalojen työttömyyskassan edustajiston sekä Puu- ja erityisalojen liiton valtuuston vaalit käydään postivaalina 17.–30.9.2014.

Vaaleissa valitaan edustajisto, jonka koko määräytyy sääntöjen 11 §:n perusteella (1 edustaja / 700 alkavaa jäsentä kohden).


Vaalipiirit muodostuvat seuraavasti;


Mekaanisen metsäteollisuuden vaalipiiri

tähän vaalipiirin kuuluvat jäsenet sopimusalalta 211 (mekaaninen metsäteollisuus) sekä lisäksi sopimusala numeron 411 jäsenet (muut alat)

Edustajaperusteinen jäsenmäärä 11781, valtuustoon valitaan 17 jäsentä ja ehdokkaita voi asettaa 85.


Puusepänteollisuus- Vene- Harja- ja sivellinalojen vaalipiiri

tähän vaalipiirin kuuluvat jäsenet sopimusaloilta 212 (puusepänteollisuus), 213 (veneenrakennusteollisuus) ja 214 (harja- ja sivellinteollisuus).

Edustajaperusteinen jäsenmäärä 8521, valtuustoon valitaan 13 jäsentä ja ehdokkaita voi asettaa 65.


Metsäalan vaalipiiri

tähän vaalipiirin kuuluvat jäsenet sopimusaloilta 111 (metsäala), 112 (taimitarha-ala), 113 (metsäkoneala), 121 (turvetuotantoala), 122 (turveteollisuusala) ja 123 (bioenergia-ala).

Edustajaperusteinen jäsenmäärä 4250, valtuustoon valitaan 7 jäsentä ja ehdokkaita voi asettaa 35.


Maaseutualojen vaalipiiri

tähän vaalipiirin kuuluvat jäsenet sopimusaloilta 114 (maatalousala), 115 (ravi- ja ratsastusala), 116 (turkisala), 117 (rehukeskusala), 118 (puutarha-ala), 119 (viherala) ja 120 (golf-ala).

Edustajaperusteinen jäsenmäärä 2305, valtuustoon valitaan 4 jäsentä ja ehdokkaita voi asettaa 20.Valitsijayhdistyksen asiamiesten on jätettävä vaaliasiakirjat keskusvaalilautakunnalle 13.6.2014 klo 12.00 mennessä os. Haapaniemenkatu 7-9 B, 14. kerros 00530 Helsinki (Nina Virtanen tai Susanna Patrikainen).


Täytettävät vaaliasiakirjat löytyvät liiton nettisivuilta http://www.puuliitto.fi/jasenalue/ammattiosastoille tai ne voi tilata os.

Puuliitto/Pekka Juusola PL 318, 00530 HelsinkiKeskusvaalilautakunta


Sakari Lepola                                      Jyrki Alapartanen
Ajankohtaista

Hallitus esittää vuorotteluvapaan ehtojen tiukentamista

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Esityksen mukaan vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nousisi 16 vuoteen, vuorotteluvapaansijaista koskevat edellytykset tiukentuisivat ja vuorotteluvapaalle säädettäisiin yläikäraja, jotta vapaalta ei voisi enää siirtyä vanhuuseläkkeelle. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2014.

Lue lisää

Uudistettu Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus tuli voimaan toukokuussa

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen tarkoitus on helpottaa ihmisten liikkumista Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin välillä ja taata heille oikeudet sosiaaliturvaetuuksiin. Sopimus täydentää EU- ja ETA-maita koskevaa EU-asetusta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta. Pohjoismaisilla paluumuuttajilla on jatkossakin oikeus työttömyysturvaan ilman neljä viikon työskentelyvelvoitetta.

Lue lisää
 

Tatsi