Puusepänteollisuuden työehtosopimus 2013 - 2015

Puusepänteollisuuden työehtosopimus 2013-2015

Puusepän korotukset 1.2.2013-31.3.2015

Raamin mukainen sopimus/korotukset 2013 (pdf) (151 KB)

Palkankorotusten sovellusohje 2013

PUUSEPÄNTEOLLISUUS sovelleusohje 2013 (pdf) (70.8 KB)

 

 Puusepänteollisuuden työehtosopimus

Puusepänteollisuuden työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Puusepänteollisuuden Liitto ry:n puusepänteollisuutta harjoittavien jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan myös puusepänteollisuuden yhteydessä toimivien huolto-osastojen työntekijöiden työsuhteisiin.

Mikäli jokin muutakin kuin puusepänteollisuutta harjoittava työnantaja on ainoastaan puusepänteollisuutta harjoittavien tehdaslaitosten tai osastojen osalta Puusepänteollisuuden Liitto ry:n jäsen, sovelletaan sopimusta vain mainittuihin tehdaslaitoksen tai osaston työntekijöiden työsuhteisiin.

 

Puusepänteollisuuden työehtosopimus 19.2.2010 - 31.1.2013


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä