Palkankorotukset 2016

PALKKOJEN KOROTTAMINEN 2016

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisesti voidaan sopia palkantarkistuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus.

Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta 1.8.2016 mennessä, korotetaan palkkoja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 22.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %.

TYÖKOHTAISET AIKAPALKAT 2016

Työehtosopimuksen 10 §:n mukaiset aikapalkat ovat 22.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 


 

s/t

 

 e/k

Pr 1

 

862

 

1505

Pr 2

 

907

 

1584

Pr 3

 

957

 

1672

Pr 4

 

1014

 

1770

Pr 5

 

1089

 

1899

Pr 6

 

1172

 

2044

Pr 5a

 

1263

 

2203

Pr 5b

 

1285

 

2241

Pr 6a

 

1360

 

2371

Pr 6b

 

1383

 

2412

Alle 18 v

 

797

 

1390

 

OPPISOPIMUSOPPILAAT 2016

Oppisopimusoppilaiden työsuhteen ehtoja koskevan pöytäkirjan 2.12.1993 voimassaoloa jatketaan sopimuskauden loppuun.

Sopimuksen 2 §:n mukaiset palkat ovat 22.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ensimmäisen vuoden osalta 8,21 euroa/tunti ja toisen vuoden osalta 8,71 euroa/tunti.

VUORO- YM LISÄT

Työehtosopimuksen 14.6 §:n mukaiset vuorolisät ovat 22.8.2015 (ei korotusta vuodelle 2016) tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lähtien seuraavat:

Iltavuorolisä 104 senttiä/tunti

Yövuorolisä 195 senttiä/tunti

Lauantaityölisä 179 senttiä/tunti

Olosuhdelisä 22 senttiä/tunti

Keskeytymättömän kolmivuorotyön lisä 9 senttiä



Puusepänteollisuuden työehtosopimus 2015 - 2017

KIRJA 2015 2017 puusepänteollisuus kirjapainoversio (pdf) (861.6 KB)

Allekirjoituspöytäkirja (=muutokset työehtosopimukseen 2015-2017)

allekirjoituspöytäkirja 2015 (pdf) (725.4 KB)


Puusepänteollisuuden työehtosopimus 2013 - 2015

Puusepänteollisuuden työehtosopimus 2013-2015


Puusepänteollisuuden työehtosopimus

Puusepänteollisuuden työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Puusepänteollisuuden Liitto ry:n puusepänteollisuutta harjoittavien jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan myös puusepänteollisuuden yhteydessä toimivien huolto-osastojen työntekijöiden työsuhteisiin.

Mikäli jokin muutakin kuin puusepänteollisuutta harjoittava työnantaja on ainoastaan puusepänteollisuutta harjoittavien tehdaslaitosten tai osastojen osalta Puusepänteollisuuden Liitto ry:n jäsen, sovelletaan sopimusta vain mainittuihin tehdaslaitoksen tai osaston työntekijöiden työsuhteisiin.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä